Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Yên Thái

Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
th.thcsyenthai@gmail.com