Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 72
Năm 2021 : 1.165
 • Tào Thị Tuyết Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên BCH công đoàn
  • Email:
   taohanhthcsyenthai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phối hợp với các thành viên trong BCH chỉ đạo chung các hoạt động của công đoàn

   - Trực tiếp phụ trách: Xây dựng mạng lưới Ban Nữ công xuống các tổ; nắm tâm tư nguyện vọng của Nữ cán bộ công chức, viên chức vàngười lao động, xây dựng kế hoạch và báo cáo hoạt động Nữ công tháng, học kỳ, năm; theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách kế hoạch hóa Gia đình đối với Nữ CBCCVC; vận động nữ đoàn viên tham gia các hội thi do công đoàn cấp trên tổ chức; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày 20/10 và 8/3.

   - Kết hợp với BCHCĐ theo dõi phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; thi đua Hai tốt; phong trào văn nghệ thể dục thể thao; đời sống, cơ chếthăm hỏi, hiếu, hỷ của công đoàn.

   - Động viên nữ CBCCVC hưởng ứng phong trào thi đua Hai Tốt, phong trào văn nghệ do cấp trên tổ chức và phản ánh kịp thời cho BCH có biện pháp hỗ trợ.

   - Đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho phong trào văn nghệ, TDTT.

   - Lập dự toán thu chi và quyết toán thuchi năm, quý đúng mẫu, đúng qui định, đúng thời gian; lập danh sách thu Côngđoàn phí đầy đủ, đúng hạn; theo dõi việc nâng lương hàng năm của cán bộ côngchức; lưu các chứng từ thu chi để quyết toán; chịu trách nhiệm chính về thu chiquỹ công đoàn và quỹ tự có công đoàn

   - Xây dựng các kế hoạch: Đề xuất và xây dựng kế hoạch họat động nhân ngày 20/10 và 08/03 để đẩy mạnh phong trào văn nghệ trong Cán bộ, công chức, viên chức

 • Trần Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Email:
   tranquockhanhvy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chỉ đạo chung các hoạt động công đoàn nhà trường

   - Chịu trách nhiệm chung về họat động của Công đoàn trước Chi bộ và liên đoàn cấp trên.

   - Phối hợp với Ban giám hiệu, Đoàn TN tổchức giao lưu với đơn vị trong ngành và tổ chức tham quan du lịch.

   - Trực tiếp phụ trách: Chủ trì các cuộc họp BCH và toàn thểCông đoàn trường; tham gia các cuộc họp liên tịch; tham gia vào ban vậnđộng xây dựng đơn vị văn hóa; tham gia ký kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cho từngnăm học; ký các quyết định kết nạp đoàn viên, kế hoạch và các văn bản Công đoàn;tham gia vào Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường; phụ trách công tác tư tưởng, chính trị Công đoàn; chịu trách nhiệm về chế độ thông tin, báo cáo, kế hoạch công đoàn.

   - Xây dựng các kế hoạch: Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của CĐ cho từng tháng, học kì trong năm học; lập hồ sơ thi đua công đoàn;quyết định thi đua khen thưởng…và một số kế hoạch khác có liên quan theo quy định của liên đoàn lao động huyện Văn Yên.  

 • Lê Thị Thu Hằng (A)
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Email:
   anhnguyet28071974@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chỉ đạo chung các hoạt động công đoàn nhà trường

   - Chịu trách nhiệm chung về họat động của Công đoàn trước Chi bộ và liên đoàn cấp trên.

   - Phối hợp với Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên tổchức giao lưu với đơn vị trong ngành và tổ chức tham quan du lịch.

   - Trực tiếp phụ trách: Chủ trì các cuộc họp BCH và toàn thểCông đoàn trường; tham gia các cuộc họp liên tịch; tham gia vào ban vậnđộng xây dựng đơn vị văn hóa; tham gia ký kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cho từngnăm học; ký các quyết định kết nạp đoàn viên, kế hoạch và các văn bản Công đoàn;tham gia vào Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường; phụ trách công tác tư tưởng, chính trị Công đoàn; chịu trách nhiệm về chế độ thông tin, báo cáo, kế hoạch công đoàn.

   - Xây dựng các kế hoạch: Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của công đoàn cho từng tháng, học kì trong năm học; lập hồ sơ thi đua công đoàn;quyết định thi đua khen thưởng…và một số kế hoạch khác có liên quan theo quy định của liên đoàn lao động huyện Văn Yên.  

Video Clip
Văn bản mới