Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 72
Năm 2021 : 1.165
 • Nguyễn Thị Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0965488886
  • Email:
   huonggiangk472@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Yên Thái về kết quả công tác của đơn vị, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị theo nhiệm vụ năm học.

   - Quản lý chung các hoạt động của nhà trường theo Điều lệ trường THCS

   - Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các mảng công việc:

   1) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền; và Ban đại diện cha mẹ PHHS.

   2) Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; khen thưởng, thi hành kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định. Khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh theo quy định.

   3) Quản lý hành chính; quản lý cơ sở vật chất, các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường;

   4) Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

   5) Công tác kiểm tra nội bộ, bổ nhiệm Tổ trưởng , Tổ phó chuyên môn

   6) Quản lý hồ sơ viên chức.

   7) Dạy 2 tiết khối THCS, sinh hoạt tại tổ THCS+VP khu A. Dạy thay GV nghỉ ốm, đi công tác, dạy để kiểm tra công tác CM.

 • Lê Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0858808188
  • Email:
   ngoctqt1978@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng các mảng công việc và các nhiệm vụ được giao.

   - Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc chuyên môn khối THCS

   - Quản ý, chỉ đạo công tác Đoàn, Đội và các phong trào, các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

   - Chỉ đạo nhân viên phụ trách Thư viện, nhân viên Thiết bị, các GV, NV phụ trách phòng học bộ môn quản lý và sử dụng tốt các thiết bị và các phòng học bộ môn nhằm nâng hiệu quả trong dạy học.

   - Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc PCGD THCS, tổng hợp  PCGD toàn xã

   -Phụ trách kiểm định chất lượng, Emis, Cơ sở dữ liệu, pmis toàn trường: Khai thác, sử dụng các tính năng của trang Website.

   - Phụ trách, HD về công nghệ thông tin - Quản lý các hoạt động của HS

   - Dạy: 4 tiết khối THCS. Sinh hoạt tại tổ THCS khu B, Dạy thay GV nghỉ ốm, đi công tác, dạy để kiểm tra công tác CM.

   - Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của phó hiệu trưởng đã qui định trong điều lệ trường phổ thông.

   -Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

Video Clip
Văn bản mới